Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się często zadawane pytania przez naszych klientów na temat Kart Podarunkowych. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.flex-e-card.pl

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota doładowania Karty Podarunkowej zakupionej poprzez portal flex-e-card?
Jakie są sposoby dostawy Kart Podarunkowych?
Jak długo trwa wysyłka kart Podarunkowych?
Czy mogę ponownie zasilić Kartę Podarunkową?
Czy Karta Podarunkowa jest akceptowana we wszystkich sklepach centrum handlowego dla którego została kupiona?
Czy muszę aktywować Kartę by móc z niej skorzystać?
Jak mogę sprawdzić aktualne saldo na Karcie Podarunkowej?
Jak mogę sprawdzić kiedy wygasają środki na mojej Karcie Podarunkowej?
Nie miałem możliwości użyć swojej Karty Podarunkowej a zbliża się data wygaśnięcia jej środków. Co mogę zrobić??
Czy mogę używać Karty Podarunkowej do kupna towarów przez Internet, lub w bankomacie?
Czy mogę używać Karty do zapłaty za towar, którego cena przewyższa stan środków na mojej Karcie?
Jak długo trwa zwrot na Kartę Podarunkową?
Ważność mojej Karty wygasła – co mogę zrobić?
Jak mogę złożyć reklamację?


Jaka jest minimalna i maksymalna kwota doładowania Karty Podarunkowej zakupionej poprzez portal flex-e-card?

Karty Podarunkowe zakupione przez Internet mogą być zasilone kwotą od 30 zł do 1000 zł.

Jakie są sposoby dostawy Kart Podarunkowych?

Karty Podarunkowe zakupione na portalu Flex-e-card mogą zostać dostarczone drogą pocztową pod wskazany adres lub odebrane w centrum handlowym.

Karty Podarunkowe opłacone przelewem bankowym mogą zostać wysłane na inny adres aniżeli adres osoby kupującej. Adres należy podać składając zamówienie.  

Serwis Click and Collect pozwala na zakup Kart Podarunkowych drogą internetową i odbiór we wskazanym centrum handlowym.

Click and Collect jest serwisem bezpłatnym.

Karta Podarunkowa może zostać odebrana w centrum handlowym po 24 godzinach od złożenia zamówienia oraz maksymalnie w ciągu 12 miesięcy. Karta będzie ważna przez 12 miesięcy od dnia jej odbioru. Zamówienia, które nie zostaną odebrane w ciągu 12 miesięcy od dnia ich złożenia stracą ważność i Nabywca nie będzie miał możliwości ich odbioru. Nabywca otrzyma instrukcję odbioru Karty wraz z kodem na wskazany przy zamówieniu adres email. W celu odbioru Karty Nabywca powinien zgłosić się do punktu informacji danego centrum handlowego wraz z otrzymanym kodem. Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich centrów handlowych.    

Jak długo trwa wysyłka kart Podarunkowych?

Zamówione Karty zostaną dostarczone w okresie od 5-10 dni roboczych od momentu ich wysłania.

Warunki pogodowe jak i okres przedświąteczny mogą wydłużyć okres dostawy o kilka dni roboczych.

Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana do godziny 11:00 (od poniedziałku do piątku) są wysyłane w ciągu 24 godzin od zaksięgowania się wpłaty na naszym rachunku bankowym.

Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana po godzinie 11:00 (od poniedziałku do piątku) są wysyłane następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania środków.

Zamówienia nie są wysyłane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku wysyłek zagranicznych prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny przesyłki.

Czy mogę ponownie zasilić Kartę Podarunkową?

Karty Podarunkowe nie mogą zostać ponownie doładowane. Jednak istnieje możliwość zakupu kolejnej Karty Podarunkowej z środków z załadowanej Karty Podarunkowej. Można również, za niewielką opłatą,  połączyć środki z kilku Kart Podarunkowych w jedną.

Czy Karta Podarunkowa jest akceptowana we wszystkich sklepach centrum handlowego dla którego została kupiona?

Płatności Kartą Podarunkową są akceptowane u wszystkich najemców centrum handlowego dla którego została zakupiona, którzy honorują płatności Mastercard. Karta nie może być używana poza centrum handlowym.
​W sprawach dotyczących akceptacji płatności przez danego najemcę proszę kontaktować się bezpośrednio z danym Centrum Handlowym. Karta podarunkowa nie może zostać użyta w celu opłaty bieżących zleceń płatności, operacji finansowych (w tym zakupu obcej waluty) oraz do innych regulowanych transakcji.

Czy muszę aktywować Kartę by móc z niej skorzystać?

Karty Podarunkowe zakupione przez Internet są nieaktywne z przyczyn bezpieczeństwa  i muszą być aktywowane by móc z nich korzystać. Aktywacji można dokonać za pomocą kodu aktywacyjnego, który zostanie przesłany na adres email wskazany podczas zamówienia:

Dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);
Na stronie internetowej https://flex-e-card.pl/aktywuj-karte-podarunkowa

Jak mogę sprawdzić aktualne saldo na Karcie Podarunkowej?

Dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta (0)22 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);
Na stronie internetowej centrum handlowego, dla którego Karta została zakupiona;
Na stronie internetowej http://www.flex-e-card.pl/sprawdz-saldo ;
W punkcie informacji w centrum handlowym, dla którego Karta została zakupiona.

Jak mogę sprawdzić kiedy wygasają środki na mojej Karcie Podarunkowej?

Środki na Karcie Podarunkowej są ważne przez 12 miesięcy  od jej zakupu.

Data ważności środków znajduje się na rachunku zwanym Informacja o Karcie. Datę można również sprawdzić:

-  W punkcie informacji w danym centrum handlowym

- Dzwoniąc pod numer infolinii (0)22 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);

- Na stronie internetowej http://www.flex-e-card.pl/sprawdz-saldo

Czy mogę używać Karty Podarunkowej do kupna towarów przez Internet, lub w bankomacie?

Nie, Karty można używać jedynie u najemców danego centrum handlowego w celu zapłaty za dany towar.

Czy mogę używać Karty do zapłaty za towar, którego cena przewyższa stan środków na mojej Karcie?

Tak, należy poinformować sprzedawcę o dostępnej kwocie na Karcie Podarunkowej tak aby mógł on dokonać transakcji łączonej i pobrać różnicę w innej formie płatności.

Jak długo trwa zwrot na Kartę Podarunkową?

Zwrot środków na Kartę Podarunkową może zająć nawet około 2 tygodnie. Jednak zazwyczaj środki są dostępne na Karcie w ciągu 5 dni roboczych.

Ważność mojej Karty wygasła – co mogę zrobić?

Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu. Po tym czasie, Posiadacz traci prawo do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe przepadają. 

Posiadacz ma prawo do wznowienia wygasłych środków na Karcie w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności. Należy to zrobić w następujący sposób:

- składając uzasadniony wniosek  bezpośrednio w punkcie informacji centrum handlowego, dla którego zakupiono Kartę.

- wysyłając uzasadniony wniosek na adres email : karta@flex-e-card.pl

- telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta.

Pisemne prośby o wznowienie środków są rozpatrywane przez Administratora w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób w jaki dokonał zgłoszenia.

Jeśli wniosek o wznowienie Karty zostanie rozpatrzony pozytywnie, Posiadacz będzie mógł korzystać z dotychczasowej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia. 

Opłata za wznowienie środków na Karcie wynosi 20 zł. wg Tabeli Opłat w pkt. X. Opłata zostanie potrącona od kwoty środków wznowionych na Karcie.

Jeśli Posiadacz zgłosi wygaśnięcie środków na Karcie po okresie 90 dni od jej wygaśnięcia, wnioski o wznowienie ważności karty będą rozpatrywane indywidualnie.  Dla takich przypadków, proszę o podanie dokładnych przyczyn, z jakich Karta nie mogła być wykorzystana.

Jak mogę złożyć reklamację?

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi należy zgłaszać drogą mailową kontaktując się z  Biurem Obsługi Klienta: karta@flex-e-card.pl. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora Programu w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji przez Posiadacza Karty. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres (tym adres e-mail) wskazany w reklamacji. Więcej informacji na ten temat jest dostępne w Regulaminie użytkowania Karty tutaj.

Loading
Jeśli tekst na tej stronie nie wyświetla się, powiadomienie o uczciwym przetwarzaniu danych można otrzymać pisząc na adres privacy@flex-e-card.com.